Hopp til innhold

Hamnar på Robek

Vestnes kommune er i ferd med å hamne på Robek-lista. Det er statsforvaltaren som ber kommunaldepartementet om at kommunen hamnar i registeret som gjer at dei blir underlagt statleg kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Grunnen er at kommunen sin årsrapport og årsrekneskap for 2021 viser at meirforbruk i 2019 ikkje blei dekt inn innan fristen på 2 år.