Halvparten sier nei til storkommune

De som bor i Giske kommune er delt i spørsmålet om sammenslåing med den nye storkommunen Ålesund i følge en innbyggerundersøkelse der 400 personer er blitt spurt. 49 prosent av de spurte mener at Giske bør fortsette som egen kommune etter 2020. 31 prosent mener at Giske bør søke om å bli en del av nye Ålesund fra 1.januar 2020 mens 17 prosent mener Giske bør bli en del av nye Ålesund på et senere tidspunkt. I 2020 blir Ålesund, Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy slått sammen til en felles kommune.

Giske rådhus
Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK