Halsa – Kanestraum

  • Problemer på Halsa – Kanestraum.

    På grunn av unormalt lågt tidvatn, må vi Fjord1 innstille avgangane merket med C i tabellen etter kl. 1650 i dag på ferjestrekninga Halsa – Kanestraum. Avgangen kl. 1650 vil derimot gå som planlagt.