Halsa - Kanestraum

Også C-ruta på strekninga Halsa - Kanestraum blir innstilt på grunn av vertilhøva frå klokka 10.50. Det blir i staden avgangar kvar heile og halve time. Årsaka er ifølgje Fjord1 kraftig vind kombinert med pågåande anleggsarbeid.

Det har vore fleire avlyste ferjeavgangar på strekninga tidlegare i dag.