NRK Meny

Haga svarar om reisetid

Administrerande direktør Daniel Haga understrekar at begge alternativa gir ei forsvarleg løysing for brukarane. Han viser til at brukarane også skal ha gode løysingar med legevakt og ambulansetenester (såkalla prehospitale tenester). Han åtvarar mot å skape ein utryggleik det ikkje er grunnlag for.