Hafast skaper krøll for ekspertane

Dei planlagde gigantprosjekta langs E39 på Vestlandet skaper ny teknologisk kunnskap – men Hafast set ekspertane i tenkeboksen.

Jørn Arve Hasselø

Jørn Arve Hasselø i Statens vegvesen seier at teknologien for bygginga av fjordkryssinga over Storfjorden ikkje er klar.

Foto: Herskedal, Kjell / SCANPIX

Dei store ferjeavløysingsprosjekta som er planlagd langs E39 på Vestlandet, har utløyst mykje viktig teknologisk nyskaping, seier brueksperten i Statens vegvesen, Jørn Arve Hasselø.

Men Hafast, som er den planlagde fjordkryssinga over Storfjorden på Sunnmøre, skaper krøll. Hasselø fortel at mykje vind, bølgjer og djup sjø kan gi fleire utfordringar enn andre stader.

– Det finst ikkje andre fjordkryssingar som vil bli like hardt belasta av vêret enn Hafast.

Treng hjelp frå offshore

Den erfarne brubyggjaren syns dette er spennande. Bruteknologien kjem til kort og dei treng hjelp frå offshore-bransjen.

– Saman må vi lage ein ny teknologi for den nye generasjonen av bruer.

Verdens største cruiseskip går inn Storfjorden, og derfor må brua vere svært høg.

– Enten må vi lage ei bru som er 70 meter høg, eller så må vi gå ned i djupet, og det er ikkje gjort før.

Det finst ikkje eit regelverk for slike bruer – det må bli utvikla heilt frå starten av, fortel eksperten. Håpet er å starte bygging i 2020. Hasselø håper at teknologien er klar til då.

– Men det spørst kor fort vi kjem fram til dei tekniske løysingane, men så lenge vi har tilgang til nok pengar og kunnskap så kan vi sette inn trykket og få løyst fleire fjordkryssingar samtidig.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.