NRK Meny

Hafast før endring Voldasjukehus

Ferjefritt over Hafast på E39 mot Ålesund må vere ferdig, før status til sjukehuset i Volda blir endra. Det sa fylkesordførar Jon Aasen (Ap) da han svara på eit spørsmål frå Bjarne Kvalsvik( UvS) om kva fylkesordføraren kan gjere for å påvirke at ikkje viktige sjukehustilbod forsvinn frå sjukehuset i Volda. Fylkesordføraren forventer at hvis det blir aktuelt å endre så drastisk på sjukehustilbodet at fødetilbod og akuttkirurgi skal bort, da får fylkeskommunen saka på høyring.

Fylkesordførar Jon Aasen (AP)
Foto: Web-TV