Hadde hjerneblødning – fikk beskjed om å dra hjem og ta smertestillende

Fylkeslegen mener en lege i Møre og Romsdal brøt kravene til forsvarlighet da en pasient falt om ved huset sitt og pådro seg hjerneblødning.

Smertestillende

Pasienten fikk beskjed om å ta smertestillende. Det viste seg at pasienten hadde en hjerneblødning.

Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Pasienten har forklart at han hadde vært på en middag. Da han kom hjem kjente han plutselig en rar prikking i hodet og gikk ut på trappa for å få frisk luft. Da falt han på betongen, mistet bevisstheten og blødde fra hodet. Han har også forklart at han ikke husker noe fra turen i ambulansen eller besøk hos legen.

Røntgen på sykehuset avdekket i ettertid at pasienten hadde pådratt seg en hjerneblødning, sannsynligvis som følge av fallet.

Hukommelsestap

Karin Müller Mikaelsen

Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen.

Foto: Fylkesmannen

Etter fallet ble pasienten kjørt i ambulanse til nærmeste legevakt. Der ble han behandlet for sårskader og deretter sendt hjem. Dagen etter ringte pasienten på nytt til legevakta og etterlyste råd. Han fikk da beskjed om å ta smertestillende.

Hjerneblødningen ble påvist tre dager senere da pasientens fastlege valgte å sende ham til sykehus. Da ble inntaket av medisiner stoppet umiddelbart.

Pasienten hadde da klaget over hukommelsestap, hodepine, svimmelhet og dobbeltsyn.

Hodeskade

I sine sakspapirer gjør fylkeslegen det klart at det må foreligge relativt klart avvik fra god handlemåte eller god praksis før en handling regnes som uforsvarlig

– Når en pasient henvender seg til legevakt etter et fall med traume mot hodet er det veldig viktig at det avklares om og i hvilken grad det kan ha skjedd en skade i hjernen eller i blodkaren som omgir hjernen, skriver fylkeslegen i sin uttalelse.

Legevakthåndboken definerer «minimal hodeskade» som en skade uten tap av bevissthet.

– Det er kun ved denne skaden at en lege kan tillate at pasienten observeres hjemme. I alle andre tilfeller anbefales andre tiltak, blant annet akutt CT eller eventuell innleggelse, skriver fylkeslegen.

– Lavere terskel for innleggelse

I dokumentene som følger fylkeslegens konklusjon heter det at legen skulle ha tatt utgangspunkt i det mest alvorlige scenario. Det betyr at legen skulle ha hatt som utgangspunkt at pasientens hukommelsestap kom som følge en hodetraume.

– I slike tilfeller burde du hatt en lavere terskel for henvisning til akutt CT eller innleggelse, skriver fylkeslegen.

Observasjon hjemme kan gjennomføres under forutsetning av at ingen av faktorene som fylkeslegen har nevnt var til stede, og at det finnes en ansvarlig person som kan observere pasienten. I tillegg må pasienten ha god muntlig og skriftlig informasjon.

– Etter fylkesmannens vurdering har du, som legevaktlege, et selvstendig ansvar for å etterspørre nøkkelsumptomer som kunne indikere en mer alvorlig tilstand, skriver fylkeslegen.

Manglende journalføring

Legen får også kraftig kritikk for manglende journalføring i forbindelse med hendelsen.

– Du har ikke journalført dine vurderinger av de opplysningene pasienten og ambulansepersonell gav deg om pasientens tilstand. Du har unnlatt å dokumentere vesentlig informasjon. Informasjon til pasienten og pårørende er heller ikke dokumentert, heter det i fylkeslegens utredning.

Fylkeslegens kritikk og avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Fylkeslegen legger imidlertid vekt på at legen har tatt selvkritikk og legger til grunn at legen har tatt lærdom av saken. Saken blir dermed ikke sendt til Statens helsetilsyn for noen reaksjon derfra.