Hadde 100 resepter på Rivotril

Statens helsetilsyn advarer nå apotek på Vestlandet mot å levere ut tabletter til en 36- åring fra Hordaland. Mannen klarte å skaffe seg over 100 resepter på det vanedannende medikamentet Rivotril, ved å gå til ulike leger.

Rivotril

36-åringen klarte å skaffe seg over 100 resepter på Rivotril fra leger på Vestlandet.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Samtlige apotek i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er varslet om en 36-åring som i årevis har drevet med såkalt "legeshopping".

Ved å gå til ulike leger på Vestlandet har mannen fått ut store mengder med reseptbelagt medisin. Helsetilsynet kjenner til at mannen har fått over 100 resepter fra ulike leger på legemiddelet Rivotril.

Det var Fylkeslegen i Møre og Romsdal som varslet helsetilsynet etter at et legekontor på Aukra i Romsdal hadde blitt kontaktet av mannen.

– Det var tydelig at mannen hadde tilegnet seg kunnskap om legekontoret. Han hevdet at fastlegen var på ferie, og ville at en turnuslege skulle skrive ut Rivotril, sier assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal.

Turnuslegen ble mistenksom, og varslet Fylkesmannen om hendelsen. Samtidig mottok også Fylkesmannen bekymringsmelding om samme person fra et legekontor i Ålesund. Nå har Helsetilsynet gått ut med varslet til alle apotek på Vestlandet der de advarer mot 36-åringen.

Dette er e-posten Helsetilsynet har sendt til apotekene på Vestlandet:

Advarsel apotek

15 leger i Møre og Romsdal granskes

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har siste tre månedene gransket 15 fastleger i samband med foreskriving av reseptbelagte medikamenter.

I seks av sakene har Fylkeslegen grepet inn og opprettet ordinær tilsynssak. I de ni øvrige sakene er det gitt orientering til legene der de blir mint om reglene for forsvarlig foreskriving av medikamenter.

Cato Innerdal

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

I den mest alvorlige saken skal legen ifølge helsetilsynet skrevet ut mellom 5000–6000 døgndoser pr. måned med sterke smertestillende tabletter og sovemedisin.

Normalt skriver en fastlege ut ca. 1000–2000 døgndoser i måneden. I denne saken har helsetilsynet bedt legen om innsyn i en rekke pasientjournaler. Saken er fremdeles til behandling hos tilsynet.

To andre legene som er under gransking, har også skrevet ut store mengder beroligende og smertelindrende tabletter. Begge disse legene har gitt ut reseptbelagt medisin til samme pasient.

I det fjerde tilfellet er det nettopp åpnet tilsynssak mot en lege som ifølge klager har skrevet ut store mengder beroligende medisiner til en rusmisbruker.

I de to siste sakene er legen gransket fordi de ikke har meldt til fylkesmannen ikke oppfylte helsekrav til førerkort i samband med bruk av beroligende legemidler.

– I de alvorligste sakene er det vanlig at legen mister retten til å foreskrive vanedannende medikamenter. I enkelte tilfeller kan legen også miste autorisasjonen, sier assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal.

Pasient shoppet tabletter fra åtte leger

Apotek og medisiner
Foto: Berit Roald / SCANPIX

I løpet av to måneder klarte en pasient på Nordmøre å få ut over 200 sovetabletter. Mannen oppsøkte åtte leger på Nordmøre og i Romsdal som alle ga han resept på sovemedisin. Dette er et såkalt B-preparat, og underlagt streng kontroll.

Det er fullt mulig for en pasient å lure til seg tabletter, men fastlegen har et overordnet ansvar for å forsikre seg om at slikt ikke skjer, sier Innerdal.

I saken på Nordmøre hadde pasienten bare fått ti av de 200 tablettene med sin egen fastlege. En av de tilfeldige legene mannen oppsøkte skrev ut hele 80 tabletter.

Dette skal en unngå. Når en pasient kommer til en annen lege enn fastlegen for å få utskrevet medikamenter, bør legen be om samtykke til å sjekke pasientens resepter. Om et slikt samtykke ikke blir gitt, er det noe som bør vekke bekymring hos legen, sier Innerdal.

Apotekene melder fra

Ifølge Fylkesmannen er apotekene blitt mye flinkere å melde fra når de ser at pasienter får mye reseptbelagt medisin fra en eller flere leger.

– Vi vurderer alle bekymringsmeldinger som kommer inn. Saken som involverer åtte leger på Nordmøre og Romsdal er et resultat at en bekymringsmelding fra apotek. Men både andre leger, politi, helsepersonell og i noen tilfeller pårørende varsler Fylkesmannen i saker der det hevdes at pasienter får tilgang på mye reseptbelagt medisin, sier Innerdal.