NRK Meny
Normal

Guttelvik vil utsette Nordøyvegen igjen

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik vil utsette bygginga av Nordøyvegen i sitt forslag til budsjett og økonomiplan som ble presentert onsdag.

Ottar Brage Guttelvik

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik la frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan onsdag

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Også de videregående skolene i Ålesund, Gjermundnes og Ørsta blir satt på vent i forslaget.

Grunnen er at det er usikkert hvor mye dette vil koste, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Prosjektet er sendt tilbake til Statens vegvesen fordi konsulentene ikke er fornøyd med kvalitetssikringen av kostnader og tekniske løsninger.

Men i forslaget skriver fylkesrådmannen at Nordøyvegen som skal binde sammen øyene i Haram og Sandøy med fastlandet, vil kreve et låneopptak på 1,5 milliarder kroner for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Konkret foreslår fylkesrådmannen å sette av planleggingsmidler i 2016, men ikke penger til investeringer de resterende tre årene.

– Vi kan ikke si ja til alt. Vi må være nøkterne og ta høyde for at ting kan gå begge veger, sier Ottar Brage Guttelvik.

Nordøyvegen

Nordøyvegen skal binde sammen øyene i Haram og Sandøy med fastlandet.

Foto: NRK

Store utfordringer

Forslaget som ble presentert onsdag viser at Møre og Romsdal Fylkeskommune står foran store utfordringer. Kostnadene til drift av fergene har økt kraftig. Det samme har trafikken på flere av sambandene.Krav om tunnelsikring vil koste 900 millioner kroner.

Men fylkesrådmannen påpeker at dette er et minimumskrav og at totalkostnaden vil bli på rundt 1,5 milliarder kroner dersom en skal prioritere fullgod opprusting av tunnelene.

Etterslepet på vegnettet er fortsatt stort. Det er et omfattende behov for å oppgradere skolebygg. Fylkeskommunen har høy lånegjeld.

- Ferger og tunnelsikring må prioriteres

– Utfordringene som vi har når det gjelder ferger og tunnelsikring, er annerledes enn det vi har hatt tidligere. Dette må tas først før store investeringer kan komme så det blir en vanskelig prioriteringsdebatt for oss alle, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik til NRK

Også nytt opera- og kulturhus i Kristiansund blir satt på vent. Grunnen er at staten ikke har sett av penger til dette prosjektet som skal være et spleiselag mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeksommune og staten.