NRK Meny

Gult farenivå

NVE/fjellskredovervåkingen øker farenivået for Mannen i Rauma til moderat/gult nivå. Hastigheten har øket og er nå rundt 9 mm pr døgn for et mindre område av Mannen. De øvrige delene av fjellpartiet har hatt en mindre økning i hastigheten. Dersom området med forhøyet hastighet utvikler et skred, kan dette trigge et større skred.