Grunneigar må betale nærare 270.000

Familien Thue på Haramsøya meinte vindkraftutbyggarane ikkje hadde nokon rett til å nytte Haramfjellsvegen. Tingretten kjem til heilt motsett konklusjon, skriv Sunnmørsposten. Thue må også betale 268.260 i sakskostnader til Haram Kraft AS. Det er dottera i familien som formelt har gått til sak, men det er faren Hans Petter som hovudsakleg profilerer familien.

Hans Petter Thue lir arrestart etter å a nekta å flytte seg.
Foto: Olaug Bjørneset / NRK