NRK Meny
Normal

Grunneiere vil stoppe nasjonalparkplanene før utredningen settes i gang

Et av medlemmene i verneområdestyret for Trollheimen ønsker å kartlegge konsekvensene av å gjøre fjellområdet til en nasjonalpark. Men det får grunneierne til å protestere.

Minilldalsmyrene i Trollheimen

Høst i Trollheimen. Dette bildet er fra Minilldalsmyrene.

Foto: Monika Wikan Faaness

Det er styremedlem Randi Walderhaug Frisvoll som har tatt initiativet til å utrede om verneområdet kan gjøres om til nasjonalpark.

Randi Frisvoll

Randi Walderhaug Frisvoll.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Neste år er Trollheimen fjellområde 50 år, og jeg tror at dette kan gjøre det hele litt mer moderne og kanskje forenkle en del drift, sier Frisvoll.

Det er denne uttalelsen som fredag kveld fikk Folldalen og Gråsjøen grunneierlag til å gå ut med en melding til pressen. Der tar de avstand fra planene, og ber om at hele prosessen stoppes før den får begynt.

Vi vil med dette gjøre kjent at grunneierne ikke er informerte eller involverte i saken. Grunneierne får lese om saken i media, uten at den er kjent på forhånd. Det er alltid viktig å prate med dem som er grunneiere først.

Vi vil med dette opplyse at Folldalen og Gråsjøen grunneierlag er imot utredning av Trollheimen som nasjonalpark.

Vi ber om at all utredning om nasjonalpark i Trollheimen stoppes.

Dette skrivet er datert 9. september og er ført i pennen av grunneierlagets leder, Hugo Pedersen. Det er 33 grunneiere som er medlemmer i dette laget. I hele området finnes det en rekke grunneierlag. Trollheimen er et stort område som dekker fjellene i grensestrøkene mellom Møre og Romsdal og Trøndelag.

Pedersen ønsker i utgangspunktet ikke å uttale seg utover kommunikeet som grunneierlaget har sendt ut. Han sier likevel følgende til NRK fredag kveld.

– Vi liker ikke måten man går frem på her. Og grunneierne er allerede parkert som følge av verneområdet som allerede er etablert. Om dette blir nasjonalpark blir situasjonen enda verre, sier Pedersen.

Ola T. Heggem

Ola T. Heggem er leder i verneområdestyret.

Foto: Torbjørn Tandberg

Lederen for verneområdestyret for Trollheimen, Ola T. Heggem, støtter i utgangspunktet en utredning av konsekvensene. Men han sier at grunneierne må involveres fra første stund.

– Jeg advarer sterkt mot at vi setter oss politisk og bestemmer dette, uavhengig av hva grunneiere, brukere og lokalmiljøet ønsker seg, sier Heggem.

Forslagsstiller Randi Walderhaug Frisvoll vil først ha en utredning av fordeler og ulemper ved en nasjonalpark, for deretter å sende dette ut til grunneierne.