Grovt bedrageri

Ei kvinne i 30-åra fra Nordmøre er dømt for grovt bedrageri og uriktig forklaring etter å ha oppgitt feil opplysninger til NAV. Ifølge dommen har kvinnen meldt inn til NAV at hun jobbet mye mindre enn hun egentlig gjorde, og mottok derfor urettmessig over 100. 000 kroner i arbeidsavklaringspenger. Kvinna sier at hun ikke har handlet med forsett, og har i retten forklart at hun trodde hun fylte ut papirene riktig. Etter en helhetsvurdering er kvinna dømt til samfunnsstraff i 30 timer.