Grønt lys for planlegginga av Stad skipstunnel

Arbeidet med å realisere den planlagte skipstunnelen gjennom Stadlandet er kommet et langt skritt videre.

Stad skipstunnel, Kjødepollen - illustrasjon
Foto: NORDWEST3D

Regjeringen ønsker å gå videre med planarbeidet og i løpet av kort tid vil Kystverket motta oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet om å iverksette forprosjekt, reguleringsplan og konsekvensutredning av Stad skipstunnel.

Kystverket har gjort en forstudie og og konklusjonene de har trukket, er positive.

– En milepæl

Charles Tøsse

Høyres fylkesordførerkandidat i Møre og Romsdal, Charles Tøsse, mener dette er en milepæl.

Foto: Remi Sagen

Høyres fylkesordførerkandidat i Møre og Romsdal, Charles Tøsse, mener dette er en god dag for regjeringa.

– Dette er en milepæl. Det at vi får komme i gang med planarbeidet betyr utrolig mye at det skal være realisme i dette prosjektet, og jeg tror det er veldig viktig i forhold til den prioriteringa som skal gjøres i 2017 i Nasjonal Transportplan, sier Charles Tøsse.

– Betyr det da at dette prosjektet blir prioritert?

– Slik jeg ser det nå er det større sjanse en noen gang. Dette er klare signaler fra regjeringa, sier Tøsse.

På stedet hvil i mange år

Containerskip i Stad skipstunnel

Skipstunnelen gjør at båtene slipper det værutsatte Stadhavet.

Foto: Nordwest 3D / Stad skipstunnell

De som har stått på barrikadene har kjempet i flere ti-år for å få en skipstunnel som gjør at båtene slipper å måtte seile over det værutsatte Stadhavet. Sikkerheten for de sjøfarende har vært det viktigste argumentet.

Men vegen frem har vært lang. Prosjektet sto på stedet hvil i mange år. Den ene utredningen etter den andre ble gjennomført uten at det ble tatt noen politiske beslutning om å bygge Stad skipstunnel.

Gjennombruddet kom med regjeringen Stoltenbergs forslag til Nasjonal Transportplan i 2013 der det ble satt av èn milliard kroner i slutten av planperioden. Nå har regjeringen Solberg gått videre og vil gjennomføre det avgjørende planarbeidet.

– Stad skipstunnel vil binde sammen kysten på en helt annen måte enn tidligere. Det vil bety mye for næringslivet, og det vil bety mye for tryggheten til sjøs, sier Charles Tøsse.

Kystverket skal no gå vidare med planleggina av Stad skipstunnel på oppdrag frå Samferdselsdepartementet. Det er større sjanse enn nokon gong for at prosjektet vert gjennomført, meiner Høgre sin fylkesordførarkandidat i Møre og Romsdal.