Grønnsåpe måtte til da brua skulle på plass

SUNNDALSØRA (NRK): Med vinsj, teflon og svensk grønnsåpe kjøpt på billigsalg ble den nye brua over elva Driva i Sunndal dradd på plass. Brua har stått på midlertidige fundament siden februar.

Driva bru

Her ser man tydelig hvordan arbeidet er gjort. I februar ble broen plassert 35 meter nærmere kameraets plassering. Det siste døgnet er broen flyttet på glideskinnene i retning sør. Broen er dermed plassert tilnærmet der den gamle broen sto.

Foto: Svein Roger Ivarsen / NRK

Siden februar har det vært mulig å kjøre over den nye Driva-brua på Sunndalsøra. Men alle som har kjørt der har lagt merke til at brua har stått på nordsiden av det som utgjør en naturlig vegstrekning.

Driva brua

Flyttingen skjedde med vinsj, og med teflonbelagte skinner som var smurt med grønnsåpe.

Foto: Svein Roger Ivarsen / NRK

Men hele tiden har det vært meningen at broen skulle plasseres slik at hele vegstrekningen i området ble rett.

– Stor opplevelse

Lørdag ble hele den enorme 2000 tonn store konstruksjonen dradd sidelengs 35 meter mot sør over til de nye fundamentene.

– Det var en stor opplevelse å se den store konstruksjonen flytte seg meter for meter til stedet den skal stå. Og det har blitt en svært vakker bro, sier byggeleder i Statens vegvesen, Inge Tonny Nås.

Inge Tonny Nås og Oddvar Herje

Arbeidet er fullført. Inge Tonny Nås fra Statens vegvesen og Oddvar Herje fra Christie & Opsahl kan gratulere hverandre.

Foto: Svein Roger Ivarsen / NRK

Erstattet 100 år gammel bru

Den opprinnelige delen av brua var egentlig en jernbanebru, bygget for Aura-verkene. Den ble bygget i 1916, og rakk akkurat å bli hundre år før den nye brua ble plassert parallelt ved siden av den. Hundreåringen hadde det meste av sin levetid kun ett kjørefelt. I 1984 ble det bygget en konstruksjon ved siden av slik at biler kunne passere i begge retninger i hvert sitt kjørefelt.

– Den gamle brua ble hundre år. Og når vi bygger ny bru her nå så er også dette arbeidet gjort i et hundreårsperspektiv, sier Nås.

Driva Bru

Nå gjenstår det bare litt arbeid helt inntil brua før det kan settes trafikk på.

Foto: Svein Roger Ivarsen / NRK

Svensk grønnsåpe på billigsalg

Lørdag gikk alt etter planen da den nye brua ble skjøvet på plass. Stålskinnene var belagt med teflon. Og teflonet ble smurt inn med svensk grønnsåpe.

– Grønnsåpa ble kjøpt på billigsalg i Sverige, forteller Nås.

Alt i alt ble det brukt 15 helflasker grønnsåpe i prosessen. En vinsj på hver side, i kombinasjon med en lang stålwire gjorde jobben. Det måtte bare litt jekkehjelp til helt i begynnelsen for å sette i gang den første bevegelsen.

– Alt gikk helt etter planen, så dette gikk helt som forventet, sier Nås.

– Billigste løsningen

I månedene siden februar, mens den nye brua har stått på midlertidige pillarer 35 meter lenger nede mot sjøen, har mange lurt på om dette var den lureste løsningen. Og Nås bekreftet at en alternativ løsning ble vurdert. Alternativet var å bygge en midlertidig bru slik at man kunne bygge den nye brua på sitt permanente sted.

– Men å bygge en midlertidig bru som skulle tåle en flomstor elv hadde faktisk blitt dyrere enn den løsningen som ble valgt. Så å bygge den permanente brua, men å gi den en midlertidig plassering noen måneder, ble den billigste løsningen, sier Nås.

Driva bru

Skinnene har teflonbelegg som ble smurt med grønnsåpe.

Foto: Svein Roger Ivarsen / NRK