Griper ikke inn på Hjelset

Helseministeren griper ikke inn i arbeidskonflikten på Hjelset.

Hjelset
Foto: Omar Sejnæs / NRK

Bjarne Håkon Hanssen har all tillit til Helse Nordmøre og Romsdal rydder opp selv.

Det sa han klart og tydelig fra om under Stortingets spørretime i dag.

Hovedverneombud: Håp om bedring

Hovedtillitsvalgt: - Ikke overraska over kritikken

Direktøren: - Vi skal rydde opp på Hjelset

Arbeidstilsynet: 40 000 i tvangsmulkt

Avdelingssjef: Strakstiltak på Hjelset

Helsetilsynet: Hjelset mangler fagfolk

Hjelset-problem til ministeren

- Arbeidsgiver må løse

Bjarne Håkon Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Helseministeren er kjent med problemene innen voksenpyskiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal, men har full tillit til at situajonen blir ordnet opp i.

- Det er Helse Nordmøre og Romsdal som er arbeidsgiver som må løse disse sakene. Jeg vet at helseforetaket nå har søkt bistand hos arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, og at de sammen skal ha et møte.

Helseministeren påpeker at han krever at dette følges opp og at avvikene fra Arbeidstilsynet lukkes.

Spørsmål fra Nesvik

Harald Tom Nesvik

Harald Tom Nesvik

Foto: Aina Rødal / NRK

Spørsmålet til helseministeren kom fra stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik fra FrP, som mener det er spesielt at ei arbeidskonflikt har gått så langt at en av partene ber om innspill fra helseministeren for å få ei løysing.

- Dette har vart så lenge. Det kan se ut som at konflikten har blitt så fastlåst at det er et problem å få den løst, sier Nesvik.

Likevel vil ikke helseministeren blande seg inn i saka. Oppsigelser blir ikke til å unngå, men han mener en prosess er i gang for å ordne opp.

- Det har skjedd nye ting i prosessen den siste tiden. Jeg har tillit til at saka nå blir ført inn i ei fruktbar utvikling, sier Hanssen.