Hopp til innhold

Grevling i vegen

Ein død grevling ligg midt på europavegen over Fursetfjellet. Den ligg på Molde-sida av fjeller. Vegvesenet oppmodar trafikkantar om å vere varsame, då det kan oppstå vanskelege situasjonar når ein må svinge utanom den døde grevlingen, og det eventuelt kjem trafikk i mot.