Gressbrann på Smøla

Brannvesenet rykker ut på en gress- og lyngbrann mellom Jøa og Steinnesberget.