NRK Meny

Grendelaget får kunstgras

Eit samrøystes hovedutval sa ja til at Stangvik grendelag skal få legge kunstgras. Biskopen var kritisk til planene og meinte det ikkje passar inn i det historiske miljøet. Politikarane vedtok ikkje om grendelaget får sette opp lysmaster ved bana i dag.