Gråvær gjør det vanskelig å bli kvitt disse

Landskapsingeniørene vil helst ikke bruke kjemikalier til å drepe uønska planter, men det er ofte den eneste løsningen. Og dårlig sommervær gjør at kjemikaliene fungerer dårligere.

Plantearten parkslirekne

FREMMEDE ARTER: Parkslirekne er en av de uønska plantene som er vanskelig å bekjempe og som konkurrerer ut andre naturlige planter.

Foto: Ålesund kommune

Ålesund kommune startet i 2013 et prosjekt med å registrere plantebestandene. Spredning av hageplanter er en av de største truslene mot naturen, ifølge landskapsingeniør Linda Fiskerstrand Sperre.

– De sprer seg ut fra hagene til folk. Når hageeierne syns de har blitt for store eller uønska og kapper de av, så kastes avkappet, og da spirer de og vokser ut i det området i stedet.

De to mest problematiske planteartene er parkslirekne og klasespirea. Parkslirekne er lett å se ved innfartsveien og mange har de inntil hagene sine. Klasespirea er derimot en typisk hageplante.

– Den var veldig vanlig før, så du ser den gjerne i eldre hager. Rosa, kjegleformet blomster som kommer senere på sommeren, sier Sperre.

– Plantene sprer seg i stort omfang og konkurrerer ut vegetasjonen som opprinnelig var der. Dermed taper vi biologisk mangfold.

Kjølig vær

Linda Fiskerstrand Sperre viser hvor de fremmede plantene finnes

Landskapsingeniør Linda Fiskerstrand Sperre har oversikt over hvor i Ålesund de fremmede planteartene finnes.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

Ifølge Sperre er plantene svært vanskelig å bekjempe. Og selv om det ikke er ønskelig, så er ofte plantevernmiddelet Roundup det eneste som dreper plantene.

– Når det gjelder parkslirekne, må man ofte til med kjemikalier og det ønsker vi ikke å gjøre. Derfor vil vi heller stoppe utbredelsen.

Begrenset avfall kan kastes i restavfall, og større mengder kan legges til tørk på presenning for så å destrueres forsvarlig ved levering til Bingsa avfallsplass og Deponi.

Skal man bruke kjemikalier, så er det ifølge landskapsingeniøren, best å bruke de på sommeren, i stedet for på våren. Årsaken til dette er at planten bruker energilageret i røttene til vekst i starten av vekstsesongen.

Klasespirea

Klasespirea er en typisk hageplante som sprer seg lett, ifølge Sperre.

Foto: Ålesund kommune

– Vi ser at været spiller veldig mye inn. I år har det vært veldig kjølig og våt jord, så bidrar det til at plantene ikke tar til seg kjemikalier på samme måte. I fjor hadde vi en veldig god sommer, og da hadde vi en god effekt.

Kontakter folk med uønska planter

I sommer begynte kommunen å sende ut brev til folk som har uønska planter på sin eiendom.

– Vi har vært veldig spent på hvordan folk ville reagere, men de har vært positive. Det har vært folk som har ringt inn og sagt at denne planten var her fra forrige eier. Avkappet ble kastet over hekken og derfor etablerte det seg der, sier Sperre.

– Andre har sett problemet i sin egen hage og vil gjøre tiltak, og det er veldig bra.

Les kommunen sine tips for bekjempelse av parkslirekne her