Gransker dødsfall

Fylkeslegen har startet undersøkelser etter at ei eldre kvinne døde av hjertestans før jul. Kvinna skal ha falt om, og døde etter kort tid, da ambulansepersonellet som kom til ikke klarte å få liv i henne. De pårørende er kritiske til at det ikke kom lege til stedet, og fylkeslegen undersøker om legesenteret eller helseforetaket har brutt loven.