Granskar påståtte overgrep i Sula

Leiinga i Sula kommune har sett i gang undersøkingar etter fleire meldingar om at ein skulestyrar skal stå bak grov vald og seksuelle overgrep over ein lengre tidsperiode. Hendingane skal ha skjedd for fleire tiår sidan, og styraren er no død. Kommunen vil likevel opprette ein kontaktteneste, slik at dei kan få ei oversikt over omfanget av saka. Ordførar Jim-Arve Røssevoll seier til Sulaposten at dette er ei sak det skal bli ei avklaring på.