NRK Meny
Normal

Grand Fiære-klager avvist

Klagene på den store bostedsutviklingen Grand Fiære i Molde nådde ikke frem.

Grand Fiære Utvikling

Mange har klaget på utbyggingen av Grand Fiære. Klagene er nå avvist av Fylkesmannen.

Foto: Grand Fiære Utvikling

Reguleringsplanen blir slik Molde kommune har vedtatt etter klagebehandling hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Daglig leder i Grand Fiære Utvikling, Jan Petter Storetvedt, opplyser at de nå er klare for å gå videre med utbyggingsprosjektet. De er fornøyde med å få klarsignal fra fylkesmannen.

– Grand Fiære er et svært viktig prosjekt for utviklingen av Molde. Derfor er det gledelig at reguleringsplanen nå har fått endelig godkjenning etter klagebehandlingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Samtidig synes vi det er bra at alle sider av saken har fått en grundig vurdering, skriver han i en pressemelding.

Les også:

Bekymret for støynivå og utsikt

Planen omfatter 250 boliger med uteareal, park, kai og havneområder.

Det kom inn elleve klager til fylkesmannen. Blant annet var folk bekymret for det kommende støynivået, at bebyggelsen bak vil miste sin utsikt mot fjorden og fjellene og verditap som følge av utbyggingen.

Det har også vært bekymring for om utbyggingen vil være alt for ruvende og ta for mye oppmerksomhet i miljøet på sjøsiden.

Knytter bykjernen sammen

Fylkesmannen har lagt vekt på at Molde kommune har begrunnet valgene sine godt, blant annet at dette er et område som ligger i nærheten av tyngre og ruvende industribebyggelse som "tåler" den planlagte bebyggelsen. Fylkesmannen mener at prosjektet vil knytte den tradisjonelle bykjernen bedre sammen.

Det er heller ikke noen innvendinger mot klagene som gjaldt blant annet utsikten, støy og soltap på vinterstid. Fylkesmannen påpeker også at selv om det i en periode var en misforståelse om hvor mye støynivået vil øke i forhold til trafikken, har de kommet frem til det samme som kommunen, at støynivået ikke bli betraktelig høyere enn det er i dag.

Les også: