Godtek dom

Mannen som blei dømt for grov økonomisk utruskap mot Samspleis og Bjørnsonakademiet, godtek dommen frå tingretten. Det skriv Rbnett. Mannen vart dømt til eitt års fengsel, og varsla først at han ville anke, men har no ombestemt seg.