Hopp til innhold

Godt voksne menn farligst i trafikken

– Vi ser at mange alderen 45-46 år tror de behersker trafikken bedre enn de kan, forteller transportforsker fra SINTEF, Gunnar D. Jenssen.

Bil
Foto: Scanpix / SCANPIX

Forrige uke kom Statistisk sentralbyrå (SSB) ut med foreløpige tall som viser at 111 av 135 omkomne i trafikken i fjor var menn.

– Fra førtiårsalderen er mange menn på topp kunnskapsmessig om trafikken og tar mer risiko, forteller Jenssen, som jobber som seniorforsker for transportforskning ved SINTEF.

Klare kjønnsforskjeller

Det er mye som kan ligge bak disse tallene, men Jensen forteller at det generelt er klare kjønnsforskjeller når det kommer til risikotaking og spenningssøking.

seniorforsker for transportforskning ved SINTEF, Gunnar D. Jenssen.

Gunnar D. Jenssen er seniorforsker for transportforskning ved SINTEF. Han forteller at kvinner generelt er mer trygghetssøkende enn menn.

Foto: SINTEF

– Det er 25–30 prosent menn og 5–10 prosent kvinner som kan kategoriseres som risikotakere, forteller han.

Kvinnene hadde i 2016 et rekordlavt år med 24 omkomne ifølge SSB. Jensen forteller også at middelaldrende menn kan være ekstra utsatt som følger av livssituasjon.

– De er inne i en endring sansemessig, samtid som mange har en hektisk periode i livet. Det kan være lett at det går utover søvnkvaliteten, som igjen går utover sikkerheten i trafikken, sier han.

Mer eksponerte i trafikken

– Tallene på unge menn som omkommer i trafikken har blitt redusert, og i dag ser vi en økning av eldre, forteller Torkel Bjørnskau, avdelingsleder for sikkerhet og miljø ved Transportøkonomisk institutt.

Han har forsket mye på atferd i trafikken og forteller at de høye tallene kan skyldes at menn er mer eksponerte.

– Det er flere menn enn kvinner i trafikken, og de kjører også mer i jobbsammenheng, forteller han.

 Torkel Bjørnskau, SINTEF

Avdelingsleder for sikkerhet og miljø ved Transportøkonomisk institutt, Torkel Bjørnskau, forteller at de høye tallene kan skyldes at eldre menn kjører mer enn kvinner.

Foto: Svein Erik Dahl

Bjørnskau mener også at de som omkommer i større grad reflekteres av avvikere.

– Det er ofte rus og alkohol innblandet blant dem som omkommer, men ser vi bort ifra det så er holdningene i trafikken gode blant både menn og kvinner, forteller han.

En vanskelig målgruppe

Leder for fylkestrafikktryggingsutvalet i Møre og Romsdal, Iver Gunnar Nordseth, jobber tett med oppfølging av trafikksikkerhet. Han mener aldersgruppen 45–65 er en vanskelig målgruppe.

– Med begrensende resurser er det vanskelig å nå alle. Vi fokuserer mye på

Iver Nordseth Venstre

Leder for fylkestrafikktryggingsutvalet i Møre og Romsdal, Iver Gunnar Nordseth. Han håper de yngre trafikantene tar med seg det de lærer videre.

Foto: Trond Vestre/NRK

aldersgruppen 0–24 år, og ser tall på at det har fungert veldig bra.

De har jobbet mye med rus blant unge, og vil fortsette med å gjøre en forebyggende innsats på området.

– Ved å jobbe med de yngre så kan det være lettere å spre holdningene. Vi får bare håpe på at de tar det med seg videre, forteller han.