Godt 2. kvartal for Sparebank 1

Sparebank 1 Nordvest tjente 114 millioner kroner før skatt i andre kvartal i år. Det er omtrent det samme som for ett år siden. Sparebank 1 Nordvest, som har Møre og Romsdal som hovednedslagsfelt, økte innskudds- og utlånsveksten Banken låner ut 16 milliarder kroner og ser lyst på de økonomiske utsiktene i Møre og Romsdal.