Hopp til innhold

Godstrafikken på Raumabanen legges ned

Styret i CargoNet har i dag bestemt seg for å avvikle godstrafikken på Raumabanen.

Godstog

Godstrafikken på Raumabanen legges ned.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

Informasjons- og strategidirektør Bjarne Wist sier at det er beklagelig, men at de ikke har lyktes med å få ei lønnsom drift.

Bjarne Wist

Informasjons- og strategidirektør i CargoNet, Bjarne Wist, sier det er beklagelig at de må avvikle godstrafikken på Raumabanen.

Foto: Cargonet

– Det skjer som et resultat av de økonomiske forutsetningene til å trafikkere strekningen. Dessverre er det slik at det per i dag ikke er lønnsomt, og da må vi ta konsekvensen av det, sier han.

CargoNet er den største aktøren på godstransport på bane i Norge. På Raumabanen trafikkerer de ett tog i hver retning hvert døgn.

Vanskelig å konkurrere

Det har vært vanskelig å konkurrere på markedet.

– Det er en kombinasjon av de utfordringene man har hatt på jernbanenettet, spesielt på Dovrebanen de siste årene, og det er selvfølgelig på grunn av konkurransen på veisiden med mange trailere som kjører billig, forklarer han.

Les også:

Rask avvikling

Avvikling av godstrafikken vil skje om bare noen uker.

– Vi vil i utgangspunktet gjøre dette ved ruteendring 15.desember, men vi er i dialog med kundene våre for å se nærmere på eksakt tidspunkt for å gjøre dette på en greiest mulig måte for alle parter, sier han.