Gode forhold for lærlinger

LO har starta et nytt prosjekt og har nå gjennomført LOs Lærlingpatrulje i Møre og Romsdal. De har besøkt og intervjua 92 lærlinger denne uken i Sunndal, Surnadal, Kristiansund, Averøy, Molde, Fræna, Ålesund, Giske, Sula Sykkylven og Haram. Rapporten viser at veldig mange jobber alene, til og med fra starten av læretiden, men at de allikevel føler seg trygg med arbeidet og trives godt. LO er veldig førnøyd med resultatene, men mener bedriftene må bli flinkere til å sette av tid i arbeidstiden til å jobbe med læremåla i lærlingepermen.

Lærlingepatrulje har besøkt bedrifter, her i Ålesund
Foto: Landsorganisasjonen i Norge