NRK Meny
Normal

Globalskolen får likevel tilskudd i statsbudsjettet

Venstres Pål Farstad er glad en større satsing på skole og utdanning kom på plass i budsjettavtalen som blei inngått mellom regjerningspartiene Høyre og Frp og støttepartiene KrF og Venstre i går kveld.

Pål Farstad
Foto: Trond Vestre / NRK

Som prinsipp er han glad for at det fører til en avtale når alle er villige til å gi i forhandlingene. Og selv om det betyr at også Venstre måtte gi fra seg noe, er det noen punkter han gleder seg over er på plass.

– En ekstra satsing på fagskolene og et høyere lærlingetilskudd, for eksempel. Og at Globalskolen i Volda har fått videreført sitt tilskudd i statsbudsjettet.

Farstad peker også på at det er forhandlet inn flere studieplasser og nye stipendiatstillinger innenfor høyere utdanning, noe han vil arbeide for at kommer Høgskolen i Volda, Høgskolen i Molde og NTNU i Ålesund til gode.

Fisk og miljø

Venstrerepresentanten har en bakgrunn i fiskerinæringen, og fremhever naturlig nok satsingen på forskning på fiskebestandene.

– Forskningen kan gjøre at vi får ut mer av det potensialet som ligger i havets ressurser.

Farstad er opptatt av hvordan CO2-avgiften som blir innført slår inn for næringer i Møre og Romsdal, og at det blir etablert overgangsordninger som ivaretar distriktspolitiske, landbrukspolitiske og fiskeripolitiske hensyn.

– Det er en god løsning at det blir nedsatt utvalg som skal vurdere tiltak for å få redusert utslippene innen fisk og landbruk, mener Farstad.