NRK Meny
Normal

Glemte journaler i privat skap

Da sykepleieren byttet jobb unnlot han å rydde skapet. Tre år senere brøt arbeidsgiver opp skapet. Der fant de både medisiner og journaldokument til pasienter.

Pasientjournaler

Spesialsykepleieren i en nordmørskommune oppbevarte notater fra pasientjournaler og medisiner fra pasienter i sitt private skap.

Foto: Colourbox

Sykepleieren sluttet i jobben i nordmørskommunen i 2011 for å gå over i en ny lederstilling i kommunens helsetjeneste. Arbeidstakeren fikk beskjed om å tømme sitt private skap. Tross flere purringer ble ikke dette gjort.

I 2014 valgte arbeidsgiver å bryte seg inn i skapet. Her fant de følgende:

  • Journaldokumenter tilhørende nåværende og tidligere pasienter. Blant annet epikriser og rapporter fra spesialisthelsetjenesten.
  • Ubrukte resepter tilhørende navngitt pasient.
  • Ett brett Tegretol 200 mg uten forpakning.
  • En åpnet forpakning med Zypreza 10 mg tilhørende pasient.
  • Journalomslag med journaldokumenter (til navngitt pasient).
  • Møteinnkallinger og møtereferat.
  • Ubrukte rekvisisjoner.

Saken ble politianmeldt, men senere henlagt. I rapporten fra Helsetilsynet opplyser arbeidsgiveren at de ser svært alvorlig på saken.

I sitt svar til Helsetilsynet skriver kommunen at det i perioden med manglende dokumentasjon i pasientjournaler, har vært gjentatte sykehusinnleggelser av flere pasienter på grunn av alvorlige psykoseutbrudd.

Kommunen skriver blant annet:

Om endring av sykdomsbíldet, kunne vært unngått gjennom fullstendig journal, er vanskelíg å vite.

Helsetilsynets rappport

Tidligere fått advarsel fra arbeidsgiver

Sykepleieren får kraftig kritikk fra sin egen arbeidsgiver i tilsvaret til Helsetilsynet. Hans tidligere sjef skriver blant annet at hun er usikker på om du har tilstrekkelig forståelse for hvor viktig pasientjournalen er for pasientoppfølgingen, og at det virker som om du mangler forståelse for at tilbakeholdelse av relevante og nødvendige opplysninger for annet helsepersonell kan hindre at pasienten får adekvat behandling.

I samband med denne saken ble det også vedlagt dokumenter fra en sak fra 2010, hvor sykepleieren innrømmet å ha påført en annen ansatts signatur i forbindelse med uttak av legemidler. Vedkommende fikk en muntlig advarsel for forholdet. Arbeidsgiver valgte å ikke melde forholdet til kommunelegen, fordi det ble avdekket at bruddene skyldtes dårlig praksis i enheten.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal opprettet tilsynssak mot sykepleieren den 10. juli 2015.

«Glemte skapet»

I sin forklaring til Helsetilsynet skriver sykepleieren at da han skiftet jobb i 2011, låste han alt som lå på skrivebordet sitt inn i skapet. Sykepleieren hadde som intensjon å rydde skapet ved en senere anledning.

Ifølge Helsetilsynets rapport glemte han at det lå legemidler og journalnotater blant de øvrige tingene. Etter hvert som sykepleieren ble værende på den nye arbeidsplassen, glemte han skapet på tross av at han hadde fått forespørsler om å levere inn nøkkelen til skapet.

I et brev til kommunen skriver sykepleieren at han lei seg for at du har satt kommunen i et dårlig lys.

I uttalelsen til Statens helsetilsyn har sykepleieren innrømmet at han har gjort en «generaltabbe».

Mannen har også tidligere vært gransket av Helsetilsynet. I 2010 ble han gransket for å ha kjøpt en hytte av en pasient. Helsetilsynet fastslo i denne saken at sykepleieren hadde brutt helsepersonelloven ved å blande sin private og profesjonelle rolle. Men vedkommende slapp advarsel.

Slipper advarsel

I sin rapport skriver Helsetilsynet at de ser alvorlig på at mannen oppbevarte journaldokumenter og medikamenter i sitt private skap.

Statens helsetilsyn har kommet til at sykepleieren har brutt kravene til journalføring i helsepersonelloven.

De skriver også at alle vilkårene for å gi sykepleieren en skriftlig advarsel er til stede. Likevel velger Helsetilsynet å ikke gi helsearbeideren advarsel. Men de gjør oppmerksom på at saken kan bli tillagt vekt, dersom han skulle bli gransket for andre forhold i fremtiden.