NRK Meny
Normal

Glemmer sensitive personopplysninger i lommer

Ansatte på sjukehusa i Møre og Romsdal glemmer notater med sensitiv informasjon om pasienter i lommer på klær som sendes til vaskeriet.

Ålesund sykehus sjukehus

Helsepersonell glemmer sensitiv informasjon i lommer på klær som sendes til vaskeri.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Hver eneste måned håndterer ansatte ved vaskeriet NorTekstil notat med sensitive opplysninger om pasienter i Møre og Romsdal. Det bekrefter kvalitetssjef i Helse Møre og Romsdal, Vidar Hagerup.

Vidar Hagerup, Helse Møre og Romsdal.

Kvalitetssjef i Helse Møre og Romsdal, Vidar Hagerup.

Foto: Kristin Støylen

Bare i fjor hadde helseforetaket 40 saker der sensitive opplysninger om pasienter var på avveie ved vaskeriene. Notatene blir plukket ut av lommene av vaskeriarbeiderne og sendt tilbake til sjukehuset i en lukket konvolutt.

– Vi har retningslinjer på hvordan slik notat skal håndteres. Notat skal makuleres og kastes før klærne blir sendt til vask, sier Hagerup.

I desember og januar fikk sjukehuset returnert seks notat med pasientinformasjon fra vaskeriet NorTekstil.

– Det er riktig at vaskeripersonellet håndterer denne informasjonen, sier Hagerup.

Sporer hvor lappene kommer fra

Helse Møre og Romsdal minner ofte sine ansatte om reglene. Senest i høst omtale intranettet til Helse Møre og Romsdal problemstillingen.

– Når vi får notatene i retur fra vaskeriet skannes de. Deretter sporer vi de tilbake til avdelingen det gjelder. Enhetslederen får ansvaret for å følge opp, og sørge for at det ikke skjer igjen, sier Hagerup.

Ofte inneholder lappene informasjon om pasienter som er plassert på de ulike rommene på en avdeling.

–Dette er uakseptabelt

Runar Finvåg

Uakseptabelt at slik informasjon kommer på avveie, sier pasientombud i Møre og Romsdal, Runar Finvåg.

Foto: Roar Halten / NRK

–Dette er helt uakseptabelt og det er nulltoleranse for å glemme slike notat, sier Pasientombud i Møre og Romsdal, Runar Finvåg.

Loven er klar på dette området. Ingen helsearbeidere skal bidra til at sensitiv helseinformasjon blir spredt til personer som ikke skal ha tilgang.

– Dette er klart brudd på helselovgivningen. Helsepersonell har et selvstendig ansvar for at sensivit pasientinformasjon ikke kommer på avveie, sier Finvåg.

Han mener hver enkelte ansatt på sjukehusa og ledelsen må ta ansvar, og sørge for rutiner som hindrer at dette skjer igjen.

6500 ansatte og 55.000 pasienter

Pasient og sykepleier (Illustrasjonsfoto)

Helsearbeidere sender arbeidsklær til vask uten o fjerne notat med sensitiv informasjon, medisiner og medisinsk utstyr.

Foto: Åse Karin Hansen / Illustrasjonsfoto

Helse Møre og Romsdal sender sine arbeidsklær til to ulike vaskeri. Kvalitetssjefen mener at problemet er lite i forhold til omfanget av virksomheten.

– Vi har 6500 ansatte ved fire sjukehus som håndterer 55.000 pasientbehandlinger i året, slik at dette er ikke et stort problem hos oss. Men målet er selvsagt at vi ikke skal ha noen slike saker, sier Hagerup.