Gjort søk utan funn

Redningshelikopter har gjort eit søk med kamera utan funn i Grøa i Sunndal, der det er funne to ryggsekkar og høyrt rop. Redningsmannskapa vil fly inn ein redningshund for å gjere eit nytt søk. Ingen er førebels meldt sakna.