Gjør klar til ny vanning av Mannen

Geologene vil igjen forsøke å utløse et skred fra Mannen med ekstra tilførsel av vann. Det er likevel usikkert når dette kan skje.

Mannen
Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Mannskaper fra NVE har startet arbeidet med å gjøre klart utstyr for en ny runde med ekstra vanntilførsel i det rasfarlige fjellpartiet i Rauma. På grunn av vanskelige værforhold kunne man ikke komme til med helikopter på toppen av fjellet før mandag ettermiddag.

Kulde har medført frost i utstyr som er knyttet til vanntilførselsanlegget, og man jobber med å få utbedret, og om nødvendig erstattet, utstyr på toppen av fjellet.

Mannen 10.06-17

Vanntanker og pumpeanlegg er installert på toppen av fjellet.

Foto: NVE

Sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE håper det er mulig å ta anlegget i bruk allerede mandag kveld, men er usikker på hvor fort man kan komme i gang.

– Vi må få bort det som er frosset. Vi begynner å fylle opp tankene når vi ser at ting fungerer, sier Blikra til NRK på en pressekonferanse i Åndalsnes mandag kveld.

Lars Harald Blikra

Sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE følger utviklingen i Mannen nøye.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Usikker effekt

For en uke siden gjorde man de første forsøkene på å tilføre det utsatte fjellpartiet ekstra vann, uten at man klarte å utløse et ras. Likevel så man at bevegelsene ble større.

– Det er større mulighet nå fordi fjellet har kommet lenger og har større hastighet. Så blir fjellet også svakere utover høsten, sier Blikra.

Likevel er der ingen garanti for at man lykkes med å utløse et ras, men større bevegelser i den nedre delen av fjellpartiet gjør også at geologene er mer optimistiske.

Bevegelsene i den nedre delen har kommet opp i en jevn bevegelse som nå tilsvarer to centimeter i døgnet. I de øvre delene av fjellpartiet varierer bevegelsene mye, men mandag kveld meldes det fra NVE om en hastighet som tilsvarer 30 centimeter i døgnet.

– Ganske naturlig prosess

Mengden vann geologene planlegger å tilføre utgjør noe mer enn en regnskyll og er en ganske naturlig prosess, forklarer Lars Harald Blikra.

– Vi er litt forsiktige med å tilføre enormt mye mer enn det som naturen selv bringer. Vi skal være ydmyke i forhold til om vi påvirker andre deler av fjellet.

Geologen er spent på om man ved et nytt forsøk med vanntilførsel klarer å få ned noe av fjellet og dermed bli kvitt noe av problemet, spesielt for innbyggerne som for femte gang er evakuert fra området.

– De har det etter forholdene bra, men lurer selvfølgelig på når de kan flytte hjem. Det har vi ikke noe svar på ennå, sa ordfører Lars Olav Hustad i Rauma på kveldens pressekonferanse.

Lars Olav Hustad

Lars Olav Hustad er ordfører i Rauma kommune.

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

Farenivået opprettholdes på rødt, som er det høyeste nivået. NVE planlegger å legge frem en ny rapport om utviklingen klokken 09 tirsdag morgen.