Gjev pallplass til Kristiansund

Kristiansund kommune kom på pallen i EPSA 2019, som kårer de mest innovative prosjektene i offentlig sektor i Europa. Prosjektet «Zero Trust Architecture» er gjennomført i Kristiansund de siste to-tre årene. Det går i korthet ut på å forenkle infrastrukturen i det kommunale datanettet, for å få bedre ytelse, billigere drift og sist men ikke minst klargjøre nettet for den kommende økningen av digitale innbyggertjenester, sensorer og velferdsteknologi. Det skriver tk.no

Kristiansund
Foto: Roar Halten / NRK