Gjenvalgt styreleiar

Svein Leon Aure frå Sverre Farstad AS er gjenvalgt for eit år som styreleiar i Maritimt Forum Nordvest. På årsmøtet rykte Inge-Jonny Hide frå Myklebust verft opp frå vara til fast plass, medan rektor Helene Hanken frå Fagskolen er ny i styret.

Styreleiar Svein Leon Aure i Maritimt Forum Nordvest
Foto: Maritimt Forum Nordvest