NRK Meny

Gjennomfører innbyggerundersøkelse

Volda, Hornindal og Stryn gjennomfører nå en innbyggerhøring om sammenslåing. Resultatet skal være klart 13. juni. Stryn skal i tillegg ha folkerøysting. Innbyggerne i Volda blir spurt om de vil slå seg sammen med Hornindal og Stryn, eller bare Hornindal. Intensjonsavtalen mellom Ørsta og Volda ble i folkeavstemninga avvist av innbyggerne i begge kommunene.