Gjenfangst rømt laks

Fiskeridirektoratet har gitt bedrifta Mowi AS, tidlegare Marin Harvest, pålegg om i drive gjenfangst av rømt oppdrettslaks i Ørstaelva, Fyrdeselva og Stordalselva.
Direktoratet opnar for at det kan fiskast med både garn og not i alle dei tre elveosane.
Pålegget om utvida gjenfangst etter rømt oppdrettslaks er gitt i samråd med fylkesmannen.