Gjemnes står foran et vanskelig veivalg

Molde eller Kristiansund? Gjemnes må velge retning når kommune-Norge får nye grenser. Ordføreren tror den eldre og den yngre generasjonen tenker ulikt.

Batnfjordsøra

Batnfjordsøra er kommunesenter i Gjemnes kommune på Nordmøre. Innbyggerne har delte meninger om hvilken vei de bør gå.

Foto: Trond Vestre / NRK

Gjemnes er en grensekommune mellom Nordmøre og Romsdal, og trolig må Gjemnes velge mellom nord og sør når kommune-Norge får nye grenser.

Monica Berg fra Batnfjordsøra er ikke i tvil om hvilken vei hun mener Gjemnes bør gå.

– Da vil jeg at Gjemnes blir slått sammen med Molde. Det er en stor kommune, det er de som har det meste og da syns jeg det er best.

Delte meninger

Monica Berg

Monica Berg fra Batnfjordsøra er ikke i tvil om hvilken vei hun mener Gjemnes bør gå.

Foto: Trond Vestre / NRK

Onsdag kveld er det første av flere folkemøter i Gjemnes om kommunereformen. Møtet er på Flemma og ordfører Odd Steinar Bjerkeset fra KrF er spent på hvilke signaler folk vil gi.

I skjæringspunktet mellom Nordmøre og Romsdal har Gjemnes valget mellom to alternativer, mener han.

– Det er nok delte meninger. Vi ligger i grenseland mellom Molde og Kristiansund og slik som jeg ser det så blir det en av de byene vi slår oss sammen med, og da sammen med andre landkommuner.

Svaret er avhengig av hvor du bor i Gjemnes og hvor du pendler til jobb. Historiske bånd knytter Gjemnes til Nordmøre, samtidig er det flere som pendler til Molde enn til Kristiansund. Ordføreren tror den eldre og den yngre generasjonen tenker ulikt.

– Den tiden melkebilen dro til Kristiansund til meieriet, så var det Kristiansund som var byen vår. Det henger igjen i oss som er eldre. Den yngre generasjon har jeg hørt si at når de skal til byen, da mener de Molde.

Ønsker seg ikke til Trøndelag

Odd Steinar Bjerkeset fra KrF er ordfører i Gjemnes

Odd Steinar Bjerkeset fra KrF er ordfører i Gjemnes.

På Nordmøre er det mange som ser mot Trøndelag. Flere næringslivsledere vil samle Nordmøre til en kommune for deretter å gå mot Trøndelag. Vil det kunne gjøre det vanskeligere å velge Kristiansund?

– Ja, det kan slå ut på den måten. Hvis vi må til Trøndelag for å være med Kristiansund, så vil jeg tro at vi vender oss andre veien, sier Bjerkeset.

– Vi er et fylke som er godt samlet, selv om det er fogderistrid. Blir det ny regioninndeling kan man se annerledes på det, men det er ikke aktuelt nå. Trøndelag er ikke saken for oss, sier ordføreren.