Hopp til innhold

Gjemnes nest dyrast i landet

Knut Sjømæling er ordførar i den nest dyraste kommunen i landet.

Knut Sjømæling

Gjemnes-ordførar Knut Sjømæling (Sp) må vedgå at dei høge avgiftene går ut over omdømet til kommunen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Folk i Gjemnes må i år betale 24 978 kroner i eigedomsskatt og kommunale avgifter. Berre Hjartdal i Telemark er dyrare.

Morten Andreas Meyer

– Det er store skilnader frå kommune til kommune, seier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Foto: Huseiernes Landsforbund

– Det er frykteleg mykje pengar for ein vanleg familie, seier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund. Han meiner det store beløpet er eit kraftig innhogg i familieøkonomien.

Gjemnes krev 18 678 kroner av innbyggarane sine i kommunale avgifter for vatn, avløp og feiing. Oppå dette kjem 6300 kr i eigedomsskatt.

Det er Statistisk sentralbyrå som har laga undersøkinga for Huseiernes Landsforbund.

Høg vassavgift

– Det er ikkje kjekt å få ei slik plassering, seier Gjemnes-ordførar Knut Sjømæling (Sp).

– Men vi hamnar der fordi vi har mange private vassverk. Dermed blir dei kommunale vassverka dyre i drift, og abonnentane må betale mykje i avgift.

– Er det no eit mål å få ned avgiftene?

– Vi har som målsetting å betre situasjonen. Vi må sjå om det er råd å hente pengar frå kommunale budsjett for å få ned avgiftene, seier ordføraren.

– Ikkje bra

– Det er ikkje første gongen Gjemnes får slik negativ fokusering. Kva har dette å seie for omdømet til kommunen?

– Det er ikkje bra. Men vi meiner vi har gode kommunale tenester og ei god forklaring på kvifor det er slik.

Aure er den billegaste kommunen i Møre og Romsdal. Dei har ikkje eigedomsskatt og krev 8640 kroner av innbyggarane sine i år.

Gjemnes kommune

Avgiftene er 16 000 kr høgare i Gjemnes enn i Aure.

Foto: NRK

Store skilnader

Skilnaden mellom den dyraste og den billegaste kommunen i Møre og Romsdal er på meir enn 16 000 kroner.

– Det er urimelege og uforståelege forskjellar frå kommune til kommune, seier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Ålesund kommune har ikkje svart på kor mykje kommunen har i eigedomsskatt på ein standard bustad i 2017.

Kommunale avgifter, Møre og Romsdal

Id

Navn

Vann

Avløp

Renovasjon

Feiing

Samlet 2017

Samlet 2016

Endring i prosent

1535

Aukra

3937.5

3711.25

3445

486.25

11580

11983.75

-0.03

1571

Aure

2375

2415

3200

650

8640

8185

0.06

1517

Averøy

5796.25

4173.75

2966.25

552.5

13488.75

12786.25

0.05

1520

Eide

2818.75

4900

4440

945

13103.75

13223.75

-0.01

1526

Fræna

4348.75

4243.75

3507.5

462.5

12562.5

11785

0.07

1563

Giske

2908.75

2237.5

3625

550

9321.25

9146.25

0.02

1502

Gjemnes

9493.75

4115

4393.75

675

18677.5

18385

0.02

1511

Halsa

5808.75

4896.25

3777.5

600

15082.5

15077.5

0.00

1519

Haram

6350

3275

3428.75

365

13418.75

15281.25

-0.12

1531

Hareid

4901.25

2761.25

3927.5

448.75

12038.75

11305

0.06

1560

Herøy (M. og R.)

.

5230

3927.5

302.5

9460

9307.5

0.02

1543

Kristiansund

2505

4600

3358.75

688.75

11152.5

10867.5

0.03

1534

Midsund

3528.75

3115

4378.75

571.25

11593.75

12635

-0.08

1566

Molde

2198.75

2631.25

3800

495

9125

8877.5

0.03

1523

Nesset

6102.5

3251.25

3128.75

513.75

12996.25

12947.5

0.00

1529

Norddal

6008.75

1710

3878.75

550

12147.5

12018.75

0.01

1539

Rauma

3221.25

3747.5

3791.25

693.75

11453.75

11551.25

-0.01

1504

Rindal

5425

9213.75

3062.5

393.75

18095

17912.5

0.01

1516

Sande (M. og R.)

6130

3147.5

3927.5

327.5

13532.5

15632.5

-0.13

1532

Sandøy

5515

2558.75

2948.75

827.5

11850

11402.5

0.04

1554

Skodje

3166.25

3198.75

2948.75

486.25

9800

10647.5

-0.08

1505

Smøla

5187.5

7000

3237.5

500

15925

16675

-0.04

1551

Stordal

3112.5

2605

3421.25

680

9818.75

9685

0.01

1514

Stranda

4275

5691.25

3981.25

901.25

14848.75

13936.25

0.07

1525

Sula

3422.5

5598.75

3272.5

502.5

12796.25

12007.5

0.07

1557

Sunndal

3460

2977.5

2693.75

643.75

9775

10387.5

-0.06

1524

Surnadal

4551.25

4192.5

3343.75

791.25

12878.75

12643.75

0.02

1545

Sykkylven

3898.75

4218.125

2561.25

362.5

11040.625

11189.375

-0.01

1515

Tingvoll

6086.25

4297.5

3721.25

546.25

14651.25

13797.5

0.06

1546

Ulstein

3548.75

2873.75

3926.25

521.25

10870

10618.75

0.02

1548

Vanylven

3637.5

3111.25

2883.75

226.25

9858.75

9858.75

0

1576

Vestnes

.

3485

2525

470

6480

7051.25

-0.08

1573

Volda

3097.5

1730

2250

528.75

7606.25

6576.25

0.16

1528

Ørskog

4218.75

3461.25

3766.25

812.5

12258.75

12236.25

0.00

1567

Ørsta

2953.75

2887.5

2250

631.25

8722.5

8665

0.01

1547

Ålesund

2720

4367.5

3125

397.5

10610

10047.5

0.06

Eigedomsskatt, Møre og Romsdal

Id

Navn

Eiendomsskatt 2017

Kommunal avgift 2017

Totalt 2017

Eskatt 2016

Avgift 2016

Totalt 2016

Endring Totalt kroner

Endring Totalt prosent

Endring Eskatt kroner

1547

Aukra

0

11580

11580

0

11983.75

11983.75

-403.75

-0.03

0

1576

Aure

0

8640

8640

0

8185

8185

455

0.06

0

1554

Averøy

6580

13488.75

20068.75

7000

12786.25

19786.25

282.50

0.01

-420

1551

Eide

0

13103.75

13103.75

0

13223.75

13223.75

-120

-0.01

0

1548

Fræna

7000

12562.5

19562.50

6000

11785

17785

1777.50

0.10

1000

1532

Giske

3360

9321.25

12681.25

3360

9146.25

12506.25

175

0.01

0

1557

Gjemnes

6300

18677.5

24977.50

6300

18385

24685

292.50

0.01

0

1571

Halsa

2580

15082.5

17662.50

3010

15077.5

18087.50

-425

-0.02

-430

1534

Haram

0

13418.75

13418.75

0

15281.25

15281.25

-1862.50

-0.12

0

1517

Hareid

2000

12038.75

14038.75

3120

11305

14425

-386.25

-0.03

-1120

1515

Herøy (M. og R.)

0

9460

9460

0

9307.5

9307.50

152.50

0.02

0

1505

Kristiansund

6587

11152.5

17739.50

5396

10867.5

16263.50

1476

0.09

1191

1545

Midsund

0

11593.75

11593.75

0

12635

12635

-1041.25

-0.08

0

1502

Molde

6900

9125

16025

6200

8877.5

15077.50

947.50

0.06

700

1543

Nesset*

4200

12996.25

17196.25

0

12947.5

12947.50

4248.75

0.33

4200

1524

Norddal

0

12147.5

12147.50

0

12018.75

12018.75

128.75

0.01

0

1539

Rauma

5880

11453.75

17333.75

3024

11551.25

14575.25

2758.50

0.19

2856

1567

Rindal

3200

18095

21295

3050

17912.5

20962.50

332.50

0.02

150

1514

Sande (M. og R.)

0

13532.5

13532.50

0

15632.5

15632.50

-2100

-0.13

0

1546

Sandøy

2640

11850

14490

2489

11402.5

13891.50

598.50

0.04

151

1529

Skodje

4500

9800

14300

3800

10647.5

14447.50

-147.50

-0.01

700

1573

Smøla

0

15925

15925

0

16675

16675

-750

-0.04

0

1526

Stordal

0

9818.75

9818.75

0

9685

9685

133.75

0.01

0

1525

Stranda

5760

14848.75

20608.75

5760

13936.25

19696.25

912.50

0.05

0

1531

Sula

0

12796.25

12796.25

0

12007.5

12007.50

788.75

0.07

0

1563

Sunndal

2200

9775

11975

2200

10387.5

12587.50

-612.50

-0.05

0

1566

Surnadal

2145

12878.75

15023.75

2145

12643.75

14788.75

235

0.02

0

1528

Sykkylven

4600

11040.625

15640.63

4400

11189.375

15589.38

51.25

0.00

200

1560

Tingvoll

3168

14651.25

17819.25

3150

13797.5

16947.50

871.75

0.05

18

1516

Ulstein

0

10870

10870

0

10618.75

10618.75

251.25

0.02

0

1511

Vanylven

0

9858.75

9858.75

0

9858.75

9858.75

0

0

0

1535

Vestnes

5760

6480

12240

2880

7051.25

9931.25

2308.75

0.23

2880

1519

Volda

5000

7606.25

12606.25

4000

6576.25

10576.25

2030

0.19

1000

1523

Ørskog

0

12258.75

12258.75

0

12236.25

12236.25

22.50

0.00

0

1520

Ørsta

4000

8722.5

12722.50

2100

8665

10765

1957.50

0.18

1900

1504

Ålesund**

0

10610

10610

1025

10047.5

11072.50

-462.50

-0.04

-1025