Giskeordføreren: – Vi må få vite kostnadene ved å stå alene

Ordføreren Harry Valderhaug (KrF) i Giske vil ha synliggjort konsekvensene ved å fortsette som egen kommune.

Harry Valderhaug

Giske kommune er under press, sier ordfører Harry Valderhaug (KrF).

Foto: Trond Vestre / NRK

Etter stortingsvalget 11. september er det klart at Høyre-Frp regjeringen fortsetter.

Det svekker sannsynligheten for at tvangsvedtaket mot Haram blir omgjort, og dermed blir Haram slått sammen med Ålesund, Skodje, Ørskog og Sandøy til en storkommune.

Ordføreren i Haram, Vebjørn Krogsæter (Sp), gjorde det klart allerede på valgnatta at han ikke så noe vits i å søke om å få omgjort vedtaket i Stortinget.

Giske har vedtatt å fortsette som egen kommune, men nå kan kommunen bli satt i en vanskelig situasjon.

Bekymret

– Jeg er urolig på grunn av den informasjonen jeg har, det jeg ser rundt meg, og de samtalene vi har med nabokommunene. Derfor spør jeg om det er trygt å gå videre som egen kommune. Men like viktig er det at innbyggerne får vite hva som er konsekvensene. Det handler blant annet om økonomi, og om hvilke avtaler vi får med nabokommunene, sier Harry Valderhaug.

Ordføreren ber nå om at formannskapet får en sak på bordet som synliggjør konsekvensene. I dag har Giske et samarbeid med de andre kommunene i Ålesundsregionen gjennom interkommunale avtaler. Men en storkommune der fem kommuner går inn, vil ikke ha det samme behovet for slike avtaler med nabokommunene. Giske kan bli stående uten avtaler, eller de kan bli reforhandlet med det resultatet at Giske kommer dårligere ut i fremtiden.

Under press

Harry Valderhaug, Britt Giske Andersen, Jim Arve Røssevoll, Eva Vinje Aurdal

Ålesundordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) fikk ikke med seg Giske og Sula i den nye storkommunen, men ordføreren i Giske, Harry Valderhaug (KrF), til venstre, vil vite hva det koster å stå alene.

Foto: Trond Vestre / NRK

I tillegg frykter ordføreren at Giske kommune går en tøffere fremtid i møte med reduserte overføringer fra Staten dersom kommunen velger å stå alene.

– Vi er allerede i dag under press økonomisk på grunn av den store veksten vi har hatt og på grunn av de store investeringene vi har gjort. Men vi er også under press fordi vi har en flyplass som gir oss et regionalt ansvar for mange på Sunnmøre, og fordi vi ønsker å utvikle regionen vår, sier Harry Valderhaug.

– Målet er å gi innbyggerne et best mulig tjenestetilbud, og da er ikke kommunegrensene hellige for meg.