Giske kommune inn på Robek-lista

Underskuddet som må dekkes inn er på 17 millioner kroner.

Giske rådhus

Nå er de også på lista over kommuner som blir grundigere passet på av fylkesmannen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Giske kommune meldte onsdag ettermiddag at de har fått melding fra fylkesmannen i Møre og Romsdal om at de blir innmeldt i Robek.

– Dette er et venta resultat etter at kommunen hadde et underskudd både i 2014 og 2015, som ikke er dekt inn i tråd med kravene til inndekking, skriver kommunen i ei pressemelding.

Harry Valderhaug

Ordfører Harry Valderhaug (KrF) sier at det var ventet at kommunen havnet på Robek-lista.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Ordfører Harry Valderhaug sier at noe av grunnen er at budsjetterte inntekter har sviktet.

– I tillegg har vi hatt tunge investeringer de siste årene som har medført høyere kostnader. Det har vært ventet, men vi har investert mye i skolebygg, omsorgssenter og andre bygg og tekniske anlegg, sier han.

Kommunen må nå utarbeide en forpliktende plan for hvordan merforbruket skal dekkes inn.

– Vil raskt ut igjen

Valderhaug er klar på at de nå er nødt til å vise fylkesmannen hvordan de har tenkt å dekke inn underskuddet og det har de en målsetting om å gjøre så raskt som mulig.

– Vi har en målsetting om å komme fort ut igjen. Vi ønsker å bygge opp en reserve igjen i økonomien som gjør at vi tåler litt svingninger. Det er en utfordring å være en vekstkommune i seg selv så vi trenger en buffer, sier han.

Investeringer som allerede er startet vil ikke bli stoppa av fylkesmannen, men det vil ha stor innflytelse på økonomiplanen 2017–2020 der kommunen må vise hvordan de skal dekke inn merforbruket. Kommunen kan heller ikke ta opp nye lån eller gjøre vedtak om langsiktige leieforhold lengre en fire års varighet uten godkjenning fra fylkesmannen.

Kommunen har et kraftfond på 105 millioner kroner. Dette fondet blir ikke berørt.

I Møre og Romsdal er Ålesund, Kristiansund, Hareid, Ørskog, Stranda, Sykkylven og Rauma på Robek- lista fra før av.