Giske inn i ROBEK

Giske kommune har fått melding fra fylkesmannen om at de nå er på ROBEK-lista. Kommunen hadde underskudd i regnskapet både for 2014 og 2015 derfor er det ikke overraskende at kommunen nå er på lista. Underskuddet som skal dekkes inn er på 17 millioner kroner.