Gir opp giftlagring

Etter protest fra både kommune og naboer, har Avfallshandel bestemt seg for å trekke søknaden om å mellomlagre avfall på Moltustranda i Herøy. Beboerne i bygda reagerte med jubel på avgjørelsen.

Tank Moltustranda

Avfallshandel ønsket å lagre avfall på sildeoljefabrikken på Moltustranda i Herøy. De har nå trekt søknaden.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Avfallshandel en nasjonal og internasjonal aktør innen avfallsmarkedet, hvor de kjøper og selger restavfall og andre avfallsfraksjoner. Selskapet søkte fylkesmannen om å få mellomlagre avfall fra boreindustrien på Moltustranda i Herøy. De ønsket å ta i bruk de 60 år gamle tankene ved sildeoljefabrikken. Grunnen til søknaden er at det periodevis er er større behov for lagring av avfall.

– Til tider er det mer materiale som er tilgjengelig i forhold til rensekapasiteten ved ulike anlegg, sier styremedlem i Avfallshandel, Karsten Aubert.

Karsten Aubert

Karsten Aubert er styremedlem i Avfallshandel

Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Skapte frykt

Høringsfristen på søknaden om mellomlagring gikk ut tirsdag denne uka. Avfallshandel valgte i stedet å trekke søknaden.

– Vi trekker søknaden ut fra de negative reaksjonene og protestene fra både kommunen og naboer. Det har skapt frykt i lokalmiljøet, og det er feil av oss å gjøre noe som folk er redd for, sier Aubert

– Vi ønsker ikke å ødelegge for noen på noe som helst måte, og å trekke søknaden er best mulig løsning på problemet, fortsetter Aubert.

Les også :

Befolkningen jublet

Befolkningen på Moltustranda var redde for hvilke konsekvenser avfallslagringen ville gi lokalmiljøet. Blant annet hvilke helseproblemer de kunne få dersom det ble lagret avfall i de gamle tankene. Den nærmeste tanken lå bare 30 meter fra nærmeste bolig, noe som førte til både støy og lukt i nærmiljøet.
De er nå fornøyde med at engasjementet deres har blitt lagt merke til.

Bente Berstad

Beboer Bente Berstad er fornøyd med at Avfallshandel nå har trekt søknaden.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

–Vi er svært glade for at vi slipper slamavfallet her på Moltustranda. Vi har hatt sildeoljefabrikk med lukt og styr. Det har gått greit, men gift har vi ikke lyst til å ha. Det var jubel her da Avfallshandel trakk søknaden, sier beboer Bente Berstad.


Viste hensyn

Frykten og protestene fra lokalsamfunnet på Moltustranda førte til at et skip som lå ved Mongstad utenfor Bergen ikke ville ta lasten sin til Sunnmøre for mellomlagring.

Tankar på Moltustranda

Både kommune og naboer har protestert mot mellomlagring av avfall på Moltustranda.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Avfallet vi ønsket å mellomlagre er ikke falig, men frykt kan føre til et dårligere psykososialt miljø for lokalbefolkningen. Det vil ikke vi bidra til, forteller Aubert.

–Den mengden vi pushet på for å få lagt til Moltustranda har vi nå funnet en annen løsning på, avslutter Karsten Aubert.