Geologer tilbake i Ørsta for å undersøke rasstedet

I dag kommer geologer tilbake til Årsetdalen i Ørsta for å gjøre flere undersøkelser etter raset som ødela to hus og tre biler fredag.

Rasskadar i Årsetdalen

4o personer ble evakuert fra hjemmene sine da det gikk jordras i Åresetdalen litt før midnatt natt til lørdag.

Foto: Politiet

Det var mange som fikk seg en solid støkk da et jordras gikk i Årsetdalen i Ørsta kommune litt før midnatt natt til lørdag.

40 personer ble evakuerte fra hjemma sine, og selv om de fleste nå er hjemme igjen, ble to familiar husløse som følge av raset.

Gunnar Wangen

Gunnar Wangen, i teknisk sektor i Ørsta, håper NVE kan kartlegge stedet der raset gikk.

Foto: Ola Niemann

– En slik hendelse minner en stadig på at det er vanskelig å forutse når og hvor det vil gå ras neste gang, sier Gunnar Wangen i teknisk sektor i kommunen.

Håper de vil kartlegge flere rasutsatte områder

Han håper at de siste hendelsene får geologene som i dag kommer til rasområdene og Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) til å kartlegge flere rasutsatte områder i kommunen.

For Ørsta kommune er en prioritert kommune i NVE sitt nasjonale skredkartleggingsprosjekt, og Wangen forteller at kommunen allerede har tatt kontakt med NVE etter raset.

– Vi har sagt at i tillegg til de områdene som allerede er vurdert, eller som er under vurdering å prioritere i Ørsta, så har vi bedt NVE om å ta stilling til om hendelsene i helgen tilsier at flere områder bør prioriteres kartlagt i sammenheng med de nasjonale prosjektene, sier Wangen.

– Bistår så lenge det er behov

Oddvar Marøy

Oddvar Marøy i omsorgsgruppen i Ørsta kommune lover videre hjelp til de som ble rammet av raset dersom de har behov for det.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

De to familiene som fikk husene sine ødelagt av raset i Årsetdalen i Ørsta fredag kveld, får videre hjelp fra kommunen, dersom det blir behov for det.

Det bekrefter Oddvar Marøy i omsorgsgruppen som ble etablert etter raset.

– Selve omsorgsgruppen sitt arbeid ser vi nå på som avsluttet slik det er i dag. Men vi ønsker å vise omsorg, og at vi bryr oss og står parat til å hjelpe, dersom det er spesielle behov videre. Og det tror vi at vi har god oversikt over slik det er i dag, sier Marøy.