Går inn for låneopptak

Med en stemme imot ble forslaget til ordførerne i Haram og Sandøy vedtatt i fellesnemnda til nye Ålesund kommune. Vedtaket er at den nye kommunen går inn med finansiering av Nordøyvegen, der det økonomiske bidraget bør være stort nok til å dekke et låneopptak på 200 millioner kroner. Dette for at fylkeskommunen sin del av finansieringen kan reduseres. I forslaget står det skrevet at dette beløpet innarbeidast i økonomiplanen til Haram og Sandøy kommune.