Tror felles høgskole vil skape et attraktivt og robust fagmiljø

Fylkestinget har gått inn for en felles høgskole i fylket. – En gledens dag, sier Pål Farstad (V).

Pål Farstad

Pål Farstad (V) er glad for at fylkestinget har gått inn for en felles høgskole i Møre og Romsdal.

Foto: Leiv-Erik Bondevik / NRK

– Dette er en gledens dag for høgskolen i Møre og Romsdal, for næringslivet i Møre og Romsdal og for samfunnslivet for øvrig, sier Pål Farstad (V) etter at et samstemt fylkesting i en høringsuttalelse i går gikk inn for at de tre høgskolene i Møre og Romsdal bør slås sammen.

– Det at vi nå har fått et enstemmig vedtak i fylkestinget om at man vil ha en felles høgskole med fire avdelinger, det er kjempeviktig i forhold til at man skal rekruttere nye studenter til regionen, sier Farstad.

Sammenslåingen vil innebære en felles høgskole med studiesteder i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund.

– En historisk dag

Farstad tror en sammenslåing vil skape attraktive og robuste fagmiljøer.

– Det å kunne samordne ressurser, samtidig som man er på fire plasser og tar i bruk hele fylket, vil bidra positivt, sier Farstad.

Han mener det er viktig å bygge opp rundt de stedene i fylket som trenger påfyll av folk med høyere utdanning.

– Det gjelder spesielt Kristiansund, sier Farstad.

Forslaget har vært omstridt

– Dette forslaget har vært omstridt i høgskolemiljøet. Kjører dere nå over høgskolene?

– Nei, det som har vært sagt i debatten er at fylkeskommunen er utviklingsaktør og gjør sine vedtak på grunnlag av det som man synes er best for regionen, sier Farstad.

Han lover at høyskolene i fylket skal være aktivt med på prosessen og at det skal bli et godt samarbeid.