NRK Meny

Går for Molde

Rune Heggedal seier han meiner Molde er å foretrekke av omsyn til rekruttering og fagmiljø, men at Storbakken er best når det gjeld tilgjengelegheit. Han seier han støttar seg til vedtaket i Helse Møre og Romsdal, som altså har gått for Molde