Gang- og sykkel på Atlanterhavsveg

Samferdselsministeren må engasjere seg for å få gang- og sykkelveg på Atlanterhavsvegen.

 

Strekninga på 1,4 kilometer er frå krysset på riksveg 64 i Eide til Gjengstøa bustadfelt.

Det meiner ordførar Ove Silseth i Eide.

Strekninga er ein del av ein nasjonal turistveg, men Statens Vegvesen har frå før sagt dei ikkje kan ta ansvar for ei slik utbygging.