Protokollfunn kaster nytt lys over terrorbombingen av Kristiansund

Alle trodde at de gamle brannprotokollene i Kristiansund var forsvunnet. Under en loftsrydding ble de tilfeldigvis funnet. Og her åpenbares ny kunnskap om en rekke branntragedier i nordmørsbyen.

Bybrann Kristiansund

Kristiansund i brann etter tysk flyangrep i april 1940. Nå er det funnet protokoller som gir ny kunnskap om det som skjedde.

Foto: Krigsarkivet 2. verdenskrig / SCANPIX

Det er en lokalhistorisk skatt som ble offentliggjort i Kristiansund i dag. De første av 32 brannprotokoller er nå digitalisert og gjort tilgjengelige for publikum.

Video BRANNPROTOKOLLER KRISTIANSUND

Her forteller informasjonssjef Petter Ingeberg om protokollene som nå er funnet.

”Undertegnede reiser i dag på landet for å hvile ut etter å ha vært i aktivitet fra søndag morgen da brannen begynte. Det er således 4 døgn i hårdt slit uten å ha vært utav klærne.

Mens slukningsarbeidet pågikk suste mitraljøsekulene rundt ørene. Det var særlig varmt mens slukningsarbeidet pågikk på Grand hotell.


Alle brandmanskapene har nu forlatt byen, og det er så vidt bekjent kun jeg som er den eneste som er tilbake, men som reiser i dag. Thorleif Meek”

Brannprotokollene Kristiansund

Det er mange detaljer man nå får innblikk i i protokollene. Her er både personlige betraktninger fra protokollførerne, og detaljerte beskrivelser om hendelser som brannvesenet var delaktige i.

Brannprotokoll Kristiansund

Slik ser brannprotokollene ut. De har ligget på et loft helt til ved påsketider.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

I protokollen som er offentliggjort i dag, er det særlig detaljene om starten på 2.verdenskrig i Norge som er interessant.

– Her får vi detaljer fra inngangen til andre verdenskrig, med terrorbombingen av Kristiansund og nedbrenningen av byen. Det var en kollosal begivenhet, forteller Petter Ingeberg, informasjonsleder i Kristiansund kommune.

Og her står det detaljer som kanskje ikke har vært kjent før?

– Her står det detaljer som har vært ukjent for de fleste. Her står hva som brant, hva som brant de forskjellige dagene og detaljer om hva som skjedde i tilknyting til de forskjellige brannene, sier Ingeberg.

Søndag 28. april 1940. Brandalarm i forbindelse med flyalarm varsledes kl. 9.08.

Brannprotokollene Kristiansund

De 32 gamle brannprotokollene ble funnet ved påsketider i forbindelse med oftsrydding i brannstasjonskvartalet i Kristiansund. Dette er protokoller som ingen ante eksisterte. Protokollene dekker perioden fra 1905 til 1962.

Kristiansund kommune omtaler nå protokollene som «en historisk juvel som er interessant for nyskjerrige og kanskje særlig verdifull for de som ønsker å fordype seg i Kristiansunds historie».

Dessuten har en bande forbrytere tent på og røvet følgende hus...

Brannprotokollene i Kristiansund

Helt til nå har det vært en alminnelig oppfatning at protokollene var gått tapt under den store bybrannen i 1940, som ble forårsaket av tyske bombefly.